Vítejte na stránkách Společenství vlastníků Slancova

Aktualizace 26.10.2020: Od 21.10.2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením volného pohybu osob dochází i k omezení úředních hodin správy SVJ a BD pro veřejnost, detaily naleznete v sekci Aktuality. Potřebné kontakty potom hledejte v sekci Kontakty.

Aktualizace 1.10.2020: byly vloženy zápis a usnesení z členské schůze BD v sekci Dokumenty.

Aktualizace 1.10.2020: příští shromáždění vlastníků se bude konat v dubnu 2021.

Upozornění: změna úředních hodin správní firmy JUDr. Hana Slabá & TOMMI, s.r.o., podrobnosti zde.

Oznámení 29.6.2020: V sekci Formuláře byly přidány vzory plných mocí a zmocnění,
které budou potřeba pro shromáždění vlastníků a pro zmocnění ke všem úkonům za jednotku.
Věnujte jim, prosím, pozornost, nejbližší shromáždění vlastníků je plánováno na duben 2021.


Zajišťujeme:

správu bytového domu

vyúčtování služeb, tepla, teplé a studené vody

pronájem nebytových prostor

další dohodnuté úkony související se správou a údržbou bytového fondu


To je náš dům


© 2020-2021 Společenství vlastníků Slancova    Pošta pro správce WebMaster