Vítejte na stránkách Společenství vlastníků Slancova

Aktualizace 13.4.2021: příští shromáždění vlastníků se bude konat 16.9.2021,
pro urgentní záležitosti se připravuje hlasování per rollam na květen-červen 2021.

Aktualizace 12.4.2021: Od 13.4.2021 jsou úřední hodiny správy SVJ a BD Slancova pro veřejnost
standardně každé úterý 18-19h v kanceláři Slancova 1255.

Aktualizace 9.2.2021: vlastníci jednotek v těchto dnech naleznou v poštovních nebo emailových schránkách
potvrzení o příjmu za pronájem společných prostor v domě Slancova 1253-1262.
Současně s ním dostanou i průvodní dopis, který je též možno získat zde.

Aktualizace 1.10.2020: byly vloženy zápis a usnesení z členské schůze BD v sekci Dokumenty.

Oznámení 29.6.2020: V sekci Formuláře byly přidány vzory plných mocí a zmocnění,
které budou potřeba pro shromáždění vlastníků a pro zmocnění ke všem úkonům za jednotku.
Věnujte jim, prosím, pozornost, nejbližší shromáždění vlastníků je plánováno na duben 2021.


Zajišťujeme:

správu bytového domu

vyúčtování služeb, tepla, teplé a studené vody

pronájem nebytových prostor

další dohodnuté úkony související se správou a údržbou bytového fondu


To je náš dům


© 2020-2021 Společenství vlastníků Slancova    Pošta pro správce WebMaster