Vítejte na stránkách Společenství vlastníků Slancova

Aktualizace 1.7.2020: nové zprávy představenstava BD a výboru SVJ naleznete v sekci Aktuality.

Upozornění: dočasná změna úředních hodin správní firmy JUDr. Hana Slabá & TOMMI, s.r.o., podrobnosti zde.

Oznámení 29.6.2020: V sekci Formuláře byly přidány vzory plných mocí a zmocnění,
které budou potřeba pro shromáždění vlastníků a pro zmocnění ke všem úkonům za jednotku.
Věnujte jim, prosím, pozornost, nejbližší shromáždění vlastníků je plánováno na 3. listopadu 2020.

Aktualizace 11.5.2020: dochází k posunu termínu konání shromáždění vlastníků na 3.11.2020.


Zajišťujeme:

správu bytového domu

vyúčtování služeb, tepla, teplé a studené vody

pronájem nebytových prostor

další dohodnuté úkony související se správou a údržbou bytového fondu


To je náš dům


© 2020 Společenství vlastníků Slancova    Pošta pro správce WebMaster