Vítejte na stránkách Společenství vlastníků Slancova

Aktualizace 26.9.2021: příští shromáždění vlastníků je plánováno na čtvrtek 19.5.2022 v KD Ládví.

Aktualizace 21.6.2021: od 20. května do 11. června 2021 proběhlo hlasování vlastníků mimo zasedání "per rollam".
Výbor SVJ děkuje za účast, výsledky naleznete v sekci Dokumenty.

Aktualizace 9.2.2021: vlastníci jednotek v těchto dnech naleznou v poštovních nebo emailových schránkách
potvrzení o příjmu za pronájem společných prostor v domě Slancova 1253-1262.
Současně s ním dostanou i průvodní dopis, který je též možno získat zde.

Oznámení 29.6.2020: V sekci Formuláře byly přidány vzory plných mocí a zmocnění,
které budou potřeba pro shromáždění vlastníků a pro zmocnění ke všem úkonům za jednotku.
Věnujte jim, prosím, pozornost.


Zajišťujeme:

správu bytového domu

vyúčtování služeb, tepla, teplé a studené vody

pronájem nebytových prostor

další dohodnuté úkony související se správou a údržbou bytového fondu


To je náš dům


© 2020-2021 Společenství vlastníků Slancova    Pošta pro správce WebMaster