Orgány společenství vlastníků

Výbor SV Slancova

složení platné od 30.5.2019

jméno funkce
Ladislav Vadaš předseda
Ing. Jaromír Fabiánek místopředseda
Tomáš Žemlička místopředseda
Ing. Jan Samek člen
Ing. Tomáš Turan člen
Ing. Tomáš Míka člen
Ing. Jan Marek člen

Kontrolní komise SV Slancova

složení platné od 30.5.2019

jméno funkce
Miloš Kalina předseda
RNDr. Dana Nováková místopředseda
Ing. Anežka Sochová člen

© 2020-2021 Společenství vlastníků Slancova    Pošta pro správce WebMaster